test

Disclaimer voor Zorgzorgt.nl

Zorg Zorgt B.V. (Kamer van Koophandel: 74970224), verleent u hierbij toegang tot Zorgzorgt.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Zorg Zorgt B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op Zorgzorgt.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Zorg Zorgt B.V.

Beperkte aansprakelijkheid

Zorg Zorgt B.V. spant zich in om de inhoud van Zorgzorgt.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op Zorg Zorgt.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zorg Zorgt B.V.
In het bijzonder zijn alle prijzen op Zorg Zorgt.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op Zorg Zorgt.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zorg Zorgt B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zorg Zorgt B.V..
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zorg Zorgt B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.