test
Uw zorgvraag

ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, wat ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis wordt genoemd. Dit is een benaming voor een cluster van symptomen. Deze symptomen kenmerken zich door impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. Ruim 120.000 mensen in Nederland hebben ADHD.

Er zijn vier verschillende typen van ADHD, maar mensen met de meest in het oog springende vorm van ADHD zijn heel beweeglijk, onrustig en minder voorspelbaar in hun doen en laten. Daarnaast zijn zij ook vaak gevoelig voor prikkels van buitenaf, maar zij zoeken zelf juist ook de prikkels op als deze ontbreken. Vaak gaat ADHD dan ook gepaard met meerdere psychiatrische stoornissen zoals stemmingswisselingen, angst en gedragsstoornissen.

Voor mensen met ADHD kunnen hun beperkingen belemmerend zijn voor het dagelijks maatschappelijk functioneren. Doordat het gedrag van mensen met ADHD vaak als storend, onrustig, dominant of agressief wordt gezien, kunnen zij in sociale situatie buitengesloten worden. Ook kan het volgen van een vaste dagelijks routine moeilijk zijn omdat zij snel afgeleid raken. Taken die dan echt gedaan moeten worden, kunnen dan zomaar vergeten worden.

Bel ons of stuur een bericht