test
Uw zorgvraag

Autisme

Ruim 1% van de Nederlandse bevolking heeft autisme. Dit komt neer op ongeveer 200.000 mensen. Autisme wordt gekenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie. Dit betekent dat mensen met autisme goed om kunnen gaan met wat letterlijk gezegd wordt en wat concreet is.

Communicatie wordt problematisch wanneer het indirect is. Sarcasme is een voorbeeld dat vaak lastig te herkennen is. Ook vinden zij het veelal lastig om een gesprek te voeren. Mensen met autisme kunnen namelijk erg blijven hangen in hun eigen interesse(s) en hebben dan weinig oog voor de interesse(s) van de ander. Door deze beperkingen op het gebied van sociale interactie en communicatie, kunnen zij sociaal geïsoleerd raken.

Daarnaast is een ander belangrijk kenmerkende beperking, ritueel of dwangmatig gedrag. Mensen met autisme kunnen zich erg sterk vasthouden aan bepaalde gewoontes. Dit voor regelmaat, terwijl het hen eigenlijk beperkt in hun dagelijkse routines. Om structuur in hun dagelijkse routines terug te krijgen, hebben ze dan ook vaak hulp nodig van anderen. Autisme heeft een breed spectrum. Hierdoor kunnen de (mate van) beperkingen per persoon erg verschillen en hiermee ook de gewenste ondersteuning.

Bel ons of stuur een bericht