test
Uw zorgvraag

Borderline

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis wat gekenmerkt wordt door abnormaal gedrag. Doordat abnormaal gedrag lastig te diagnosticeren is, worden de kenmerken van deze persoonlijkheidsstoornis vaak niet herkend. In Nederland hebben ongeveer 185.000 mensen borderline. Dit is alleen het aantal van vastgestelde diagnoses, het werkelijke aantal ligt dus waarschijnlijk veel hoger.

Dit abnormale gedrag uit zich vaak in wisselende stemmingen die van het ene op het andere moment kunnen veranderen. Dit kan gevolgen hebben voor zowel het zelfbeeld als de relatie met anderen. Deze zijn vaak namelijk erg instabiel. Er is dan ook sterke verlatingsangst, een gevoel van leegte en drang naar zelfverminking. Dit zorgt ervoor dat mensen met borderline veel problemen ondervinden in hun dagelijks leven.

Stabiliteit creëren in relaties met anderen of in het eigen leven is heel moeilijk. Het is in sommige gevallen haast onmogelijk door de wisselende stemmingen. Hierdoor kunnen mensen met borderline vastlopen in hun eigen leven. Zij baten daarom bij de betrokkenheid en inbreng van anderen, waardoor duidelijke grenzen gesteld worden.

Bel ons of stuur een bericht