test
Uw zorgvraag

Hechtingsstoornis

Een hechtingsstoornis is een verzamelterm voor mensen die zich lastig kunnen hechten aan anderen. Deze moeite met het hechten aan anderen, ontstaat doordat er onvoldoende emotionele veiligheid wordt ontleend aan de relatie met anderen. Hierdoor wordt het samenzijn met anderen moeilijker en worden relaties verstoord.

Kenmerkend voor een hechtingsstoornis is een argwanende, terughoudende, onzekere en/of oppervlakkige houding tegenover een relatie met anderen. Vaak komt dit voort uit eerdere relaties die niet goed liepen. Wanneer iemand vroeger als een kind een problematische relaties met zijn of haar ouders had, kan dit op latere leeftijd uitgroeien tot een hechtingsstoornis. Mensen met een hechtingsstoornis ervaren dan ook vaak sociale isolatie. Doordat zij moeilijk relaties op kunnen bouwen met anderen, zijn zij vaak op zichzelf aangewezen.

Bel ons of stuur een bericht