test
Uw zorgvraag

LVB

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis. Hierdoor kan iemands verstandelijke vermogens minder snel ontwikkelen en vaak niet een gemiddeld niveau bereiken. Er zijn verschillende niveaus in de ontwikkeling van het verstandelijk onvermogen. Een groot deel van de mensen met een verstandelijke beperking hebben een lichte verstandelijk onvermogen. Zij hebben naast aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling ook aanzienlijke beperkingen in hun sociaal aanpassingsvermogen. Hierdoor kunnen zij moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Ook is communiceren voor mensen met een licht verstandelijke beperking vaak lastig en het oplossen van sociale problemen wordt dan ook als moeilijk ervaren.

Door het verstandelijk tekort kunnen praktische zaken in het dagelijks leven uitdagingen worden. Zichzelf verzorgen of gebruik maken van het openbaar vervoer is bijvoorbeeld heel lastig. Hierdoor kunnen zij vaak ook niet meekomen in de samenleving. De verschillende niveaus van verstandelijk onvermogen kunnen ingedeeld worden in verschillende vormen van ondersteuning.

Mensen met een licht verstandelijke beperking, krijgen lichte ondersteuning aangeboden. Door deze ondersteuning te bieden, kunnen veel problemen voorkomen worden zoals: sociaal isolement, schuldenproblematiek en armoede. Als deze problemen er al zijn, dan kan door middel van de ondersteuningen, gezocht worden naar oplossingen.

Bel ons of stuur een bericht