test
Uw zorgvraag

LVG

Licht verstandelijke gehandicapt is formeel IQ-gerelateerd. Hieronder vallen mensen met een IQ tussen de 50 en 85. Vaak gaat LVG gepaard met ontwikkelingsstoornissen en problemen in het sociaal aanpassingsvermogen. Al van kleins af aan hebben mensen met LVG moeite om met hun leeftijdsgenoten mee te komen. Op latere leeftijd blijven deze mensen moeilijkheden ervaren bij communicatie, zelfverzorging, zelfstandig wonen en relaties.

Mensen met LVG zijn aangewezen op steun vanuit hun omgeving, maar wanneer dit niet mogelijk is of wanneer dit niet genoeg is, wordt dit vaak aangevuld met professionele ondersteuning/begeleiding. Juist de vaardigheden die belangrijk zijn in het dagelijks leven vormen een uitdaging. In deze ondersteuning/begeleiding zijn mensen LVG daarom gebaat bij het uitnodigen en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

Bel ons of stuur een bericht