test
Uw zorgvraag

PDD-NOS

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Deze stoornis maakt onderdeel uit van het autismespectrum. Veel mensen met PDD-NOS ervaren dan ook problemen op het gebied van sociale vaardigheden. Er ontstaan vaak problemen in de omgang met anderen, omdat emoties en lichaamstaal lastig te lezen zijn voor mensen met PDD-NOS. Het gevolg is dat mensen met PDD-NOS vaak geïsoleerd raken, doordat er onbegrip is voor iemand met een dergelijke stoornis.

Daarnaast hebben mensen met PDD-NOS vaak een obsessie in specifieke interessegebieden en zijn ze hier dwangmatig veel mee bezig. Hierdoor zijn zij vaak op zichzelf, wat de isolatie alleen maar versterkt. Doordat zij veel tijd besteden aan hun interesses, is het voor hen moeilijk om orde aan te brengen in hun dagelijkse leven. Toch hebben zij wel vaak behoefte aan structuur, maar deze structuur moet vaak door anderen aangereikt worden.

Bel ons of stuur een bericht